دگردیسی خودشیفتگی و میل به تملک، و جوانه زدن حس سپاس

در این قسمت:

  • جوانه‌های مهرورزیِ خودشیفته
  • مشخصه‌های خودشیفتگی
  • دگردیسی خودشیفتگی به درک دیگران و حس سپاس

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید…

0 responses on "دگردیسی خودشیفتگی و میل به تملک، و جوانه زدن حس سپاس"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture