دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت ۱ (دومین دوره)

or log in to view this course.

درباره دوره:
نطفه انسان در وابستگی به دیگران شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد. وحشت از این وابستگی مبنای شکل‌گیری ناسالم یکی از محوری‌ترین خصایص انسانی‌ در قالب مفهوم خودشیفتگی است. خودشیفتگی مولد دلباختگی آدم‌ها به قدرت و بالا رفتن از سلسله‌مراتب ارزش‌های جمعی است. برای همین از هر آنچه که به افزایش قدرت و ارزش بینجامد، مانند ورزش‌های مختلف، قدرت تمرکز ذهنی، امکانات مالی، مقام و موقعیت اجتماعی، امکان تسلط بر دیگران، دانش، اعتبار اجتماعی، وغیره استقبال می‌کنند. اغلب آدم‌ها جهت کسب قدرت راه مستقیم و ظاهری را طی می‌کنند. راهی که به نظر بلافصل می‌آید: بازوی ضعیف باید قوی شود، ذهن پراکنده باید متمرکز شود، توان مالی اندک باید افزایش یابد، و مقام اجتماعی باید ارتقا یابد. اما آنچه به چشمانی اندکی تیزبین‌تر می‌آید، هزینه‌های سنگین و موقعیت لرزانی است که چنین مسیری از قدرت‌ و ارزش‌طلبی به همراه خواهد داشت. قدرت و ارزش اصیل نه با صِرفِ تمرکز، نه با بازوی تنیده، و نه با پول و مقام، بلکه با دلی سیال، محکم، و مشفق حاصل می‌شود. در این دوره آموزشی مسیرهای جایگزین کسب قدرت و ارزش در قالب حرکت از شیفتگی به شفقت آموزش داده می‌شود. فهم آسیب‌پذیری خود، قدرتی است گاهی بس نافذتر از اعتبار، اقتدار، مقام، و مهارت، و مکمل ضروری و گریزناپذیر سرچشمه‌های قدرت و ارزش.

درس‌ها

جلسه دوم: مشخصه‌های خودشیفتگی

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید. نمایش…

جلسه سوم: دلبستگی و وابستگی

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید. نمایش…

جلسه چهارم: دغدغه قدرت و ارزش

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید. نمایش…

پاسخ به پرسش‌ها (۱)

Length: 60 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید.  …

جلسه پنجم: تمنای روان و تمنای محال

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید. نمایش…

جلسه ششم: قاطعیت

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید. نمایش…

جلسه هفتم: ضرورت خودشیفتگی

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، لطفا پیش از شروع جلسه بعدی، این جلسه را تکمیل کنید. برای این منظور در پایین همین صفحه برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک کنید.  …

جلسه هشتم: راه روان نیست اما ادامه دارد …

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، جهت تداوم مالکیت فایل‌ها لازم است تمامی جلسات را تکمیل کنید. به همین منظور در پایین صفحه هر یک از جلسات برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک…

پاسخ به پرسش‌ها (۲)

Length: 240 minutesComplexity: استاندارد

توجه: کاربر گرامی، جهت تداوم مالکیت فایل‌ها لازم است تمامی جلسات را تکمیل کنید. به همین منظور در پایین صفحه هر یک از جلسات برروی گزینه «درس را تکمیل کن» کلیک…