دسته بندی دوره آموزش‌هاي مجازي صوتي

 • دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت ۱ (اولین دوره)

  13 Lessonsدر

  درباره دوره: نطفه انسان در وابستگی به دیگران شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد. وحشت از این وابستگی سازه‌ای را شکل می‌دهد که از محوری‌ترین خصایص انسانی‌ست و آن خودشیفتگی است. انسان‌ها عمدتاً دلباخته قدرت‌اند. برای همین از هر آنچه که به افزایش قدرت بینجامد، مانند ورزش‌های رزمی، قدرت تمرکز ذهنی، امکانات مالی، مقام و موقعیت اجتماعی، امکان تسلط بر دیگران، دانش، اعتبار اجتماعی، و... استقبال می‌کنند. اما اغلب آدم‌ها جهت کسب قدرت راه مستقیم را طی می‌کنند. راهی که به شکلی بلافصل به چشم می‌آید: بازوی ضعیف باید قوی شود، ذهن پراکنده باید متمرکز شود، توان مالی اندک باید افزایش یابد، و مقام اجتماعی باید ارتقا یابد. اما آنچه باز به چشمانی اندکی تیزبین‌تر می‌آید، هزینههای سنگین و موقعیت لرزانی است که چنین مسیری از قدرت‌طلبی به همراه خواهد داشت. قدرت اصیل نه با تمرکز، نه با بازوی تنیده، و نه با پول و مقام، بلکه با دلی جاری و سیال و مشفق حاصل می‌شود. در این دوره آموزشی مسیر جایگزین کسب قدرت در قالب حرکت از شیفتگی به شفقت آموزش داده می‌شود. مهر و شفقت را قدرتی است بس نافذتر از اعتبار و اقتدار و مقام و مهارت. جهت شروع دوره کلیک کنید...

 • دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت (۱)

  9 Lessonsدر
  • از شیفتگی تا شفقت (۱) - تومان348,000

  درباره دوره: نطفه انسان در وابستگی به دیگران شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد. وحشت از این وابستگی سازه‌ای را شکل می‌دهد که از محوری‌ترین خصایص انسانی‌ست و آن خودشیفتگی است. انسان‌ها عمدتاً دلباخته قدرت‌اند. برای همین از هر آنچه که به افزایش قدرت بینجامد، مانند ورزش‌های رزمی، قدرت تمرکز ذهنی، امکانات مالی، مقام و موقعیت اجتماعی، امکان تسلط بر دیگران، دانش، اعتبار اجتماعی، و... استقبال می‌کنند. اما اغلب آدم‌ها جهت کسب قدرت راه مستقیم را طی می‌کنند. راهی که به شکلی بلافصل به چشم می‌آید: بازوی ضعیف باید قوی شود، ذهن پراکنده باید متمرکز شود، توان مالی اندک باید افزایش یابد، و مقام اجتماعی باید ارتقا یابد. اما آنچه باز به چشمانی اندکی تیزبین‌تر می‌آید، هزینههای سنگین و موقعیت لرزانی است که چنین مسیری از قدرت‌طلبی به همراه خواهد داشت. قدرت اصیل نه با تمرکز، نه با بازوی تنیده، و نه با پول و مقام، بلکه با دلی جاری و سیال و مشفق حاصل می‌شود. در این دوره آموزشی مسیر جایگزین کسب قدرت در قالب حرکت از شیفتگی به شفقت آموزش داده می‌شود. مهر و شفقت را قدرتی است بس نافذتر از اعتبار و اقتدار و مقام و مهارت. جهت شروع دوره برروی تصویر دوره کلیک کنید.

 • دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت ۱ (دومین دوره)

  11 Lessonsدر

  درباره دوره: نطفه انسان در وابستگی به دیگران شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد. وحشت از این وابستگی سازه‌ای را شکل می‌دهد که از محوری‌ترین خصایص انسانی‌ست و آن خودشیفتگی است. انسان‌ها عمدتاً دلباخته قدرت‌اند. برای همین از هر آنچه که به افزایش قدرت بینجامد، مانند ورزش‌های رزمی، قدرت تمرکز ذهنی، امکانات مالی، مقام و موقعیت اجتماعی، امکان تسلط بر دیگران، دانش، اعتبار اجتماعی، و... استقبال می‌کنند. اما اغلب آدم‌ها جهت کسب قدرت راه مستقیم را طی می‌کنند. راهی که به شکلی بلافصل به چشم می‌آید: بازوی ضعیف باید قوی شود، ذهن پراکنده باید متمرکز شود، توان مالی اندک باید افزایش یابد، و مقام اجتماعی باید ارتقا یابد. اما آنچه باز به چشمانی اندکی تیزبین‌تر می‌آید، هزینههای سنگین و موقعیت لرزانی است که چنین مسیری از قدرت‌طلبی به همراه خواهد داشت. قدرت اصیل نه با تمرکز، نه با بازوی تنیده، و نه با پول و مقام، بلکه با دلی جاری و سیال و مشفق حاصل می‌شود. در این دوره آموزشی مسیر جایگزین کسب قدرت در قالب حرکت از شیفتگی به شفقت آموزش داده می‌شود. مهر و شفقت را قدرتی است بس نافذتر از اعتبار و اقتدار و مقام و مهارت. جهت شروع دوره برروی تصویر دوره کلیک کنید.

 • دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت (۲)

  8 Lessonsدر
  • از شیفتگی تا شفقت (۲) - تومان690,000

  درباره دوره: در حرکت از مسیر شیفتگی به شفقت آنچه که در زندگی روزمره با آن روبه‌رو می‌شویم، واکنش‌های روانی است که هریک به شکلی فرآیند رشد و پختگی شیفتگی به شفقت را مسدود و مختل می‌کند. در دوره دوم، داستان به شکلی پیش می‌رود که واکنش‌های روانی عمده‌ای که مانع از پرورش و تکامل [...]

 • دوره مجازی ناهشیاری چیست (اولین دوره)

  8 Lessonsدر
   ناهشیار-چیست؟

   درباره دوره: داستان دگردیسی جهل و شناخت به گریز و مواجهه آثاری که در خصوص ناهشیاری منتشر شده‌اند، چیزی فراتر از تاریخ نظریه‌های عمدتاً روانپویشی نبوده است. پرسش اساسی همچنان باقی است: وقتی از ناهشیار سخن می‌گوییم، درواقع مرادمان چیست؟ ماهیت ناهشیاری چیست؟ ناهشیاری چه اهمیتی در سلامت و بیماری و شکوفایی استعدادها دارد؟ مواجهه [...]