پاسخ به پرسش‌ها (۲)

شما قبل از مشاهده این درس باید اول مروری بر از شیفتگی تا شفقت (۱) را تکمیل کنید.
لطفا پیش از شروع دوره وارد حساب کاربری شوید دوره

بازگشت به:دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت (۲)