جلسه ششم: قاطعیت

شما قبل از مشاهده این درس باید اول جلسه اول: ماهیت خودشیفتگی را تکمیل کنید.
لطفا پیش از شروع دوره وارد حساب کاربری شوید دوره

برچسب های درس:Being Assertive, جلسه ششم: قاطعیت, دوره از شیفتگی تا شفقت, مدرس: دکتر نیما قربانی
بازگشت به:دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت ۱ (اولین دوره)