پاسخ به پرسش‌ها (۲)

شما قبل از مشاهده این درس باید اول جلسه اول: ماهیت خودشیفتگی را تکمیل کنید.
لطفا پیش از شروع دوره وارد حساب کاربری شوید دوره

بازگشت به:دوره مجازی از شیفتگی تا شفقت ۱ (اولین دوره)