حضور: مهمترین اصل تربیت فرزند

در این قسمت:

* دیوار ارتباط صمیمی با فرزند

* حضور عامل اصلاحی خودجوش اشتباهات تربیتی

* مهر اصیل در سایه حضور، بی‌پرده پندارها

 

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید...

0 responses on "حضور: مهمترین اصل تربیت فرزند"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture