جان و تن، اردیبهشت و خرداد ۹۳

جان و تن، اردیبهشت و خرداد ۹۳

شماره سوم و چهارم ماهنامه علوم روانشناختی و اجتماعی “جان و تن” در آستانه انتشار است.

آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی
انتشارات بینش نو
20 دی 1400

0 responses on "جان و تن، اردیبهشت و خرداد ۹۳"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture