جان و تن، اردیبهشت و خرداد ۹۳

2014/04/04
20 بازدید
جان و تن، اردیبهشت و خرداد ۹۳

جان و تن، اردیبهشت و خرداد ۹۳

شماره سوم و چهارم ماهنامه علوم روانشناختی و اجتماعی “جان و تن” در آستانه انتشار است.

آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی
انتشارات بینش نو
دیدگاه خود را بنویسید