توضیحات برای افسردگی اندک

نتایج نشان می‌دهد که شما نشانه‌های افسردگی را ندارید یا نشانه‌های اندکی دارید.

اگر متوجه شدید که نشانه‌هایتان بهبود نمی‌یابد، ممکن است تمایل داشته باشید مشکل خود را با روانشناس یا روانپزشک مطرح کنید.

این ارزیابی به معنای تشخیص افسردگی یا رد تشخیص آن نیست. داشتن نشانه‌های افسردگی لزوماً به معنای افسرده بودن نیست. ممکن است نشانه‌های افسردگی در اثر سایر مشکلات سلامت روانی مانند اختلال دوقطبی، یا مشکلات جسمانی مانند کم‌کاری تیروئید ایجاد شده باشند. بنابراین، جهت دریافت تشخیص قطعی به روانشناس یا روانپزشک مراجعه نمایید.

اگر احساس کردید احساسات، افکار، یا رفتارهای شما رو به وخامت است، مجدداً این آزمون را تکمیل نمایید.