تغییر: دانش یا بینش؟

تغییر: دانش یا بینش؟

در این قسمت:

* تمایز دیدن و دانستن

* تمایز دیدن فرایند و دانستن نتیجه

* اهمیت دیدن به جای دانستن در حل مشکلات روانی


جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید...


به قلم دکتر قربانی

0 responses on "تغییر: دانش یا بینش؟"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture