بزرگترین درسی که می‌توان از فروید گرفت

2019/11/08
19 بازدید
اختلال از دو منظر بیماری و گره,بزرگترین درسی که می‌توان از فروید گرفت,به قلم دکتر قربانی

بزرگترین درسی که می‌توان از فروید گرفت

در این قسمت:
* اختلال از دو منظر بیماری و گره
* تواضع در سایه پذیرش اختلال
* فروریزی پندار کمال

قدیمی تر
جدیدتر
دیدگاه خود را بنویسید