با آرزوی آرامش و آزادی افغان‌ها

play-sharp-fill

 

به تلبیس و حیل طبل طالبان بر تن هم ریشه‌های افغانمان حاکم شد، حزب شیطان بار دیگر در لباس دین و حق حاضر شد.

بار دیگر شاهدی دیگر بر اینکه دموکراسی بر بدن بدوی جوامع قابل پوشش نیست

26 دی 1400

0 responses on "با آرزوی آرامش و آزادی افغان‌ها"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture