آموزش عملی مدیریت جلسه

آموزش عملی مدیریت جلسه

مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره بینش نو

به سرپرستی دکتر نیما قربانی

استاد دانشگاه تهران

 

هدف:

این دوره تکلمه آموزش عملی مهارتهای ارتباطی است، و شرکت کنندگان با نحوه عملی به کارگیری فنون جهت مدیریت اثر بخش جلسات آشنا می شوند. در این دوره شرکت کننده، به عنوان مدیر جلسه در موقعیتهای دشواری جهت اداره جلسه قرار داده می شود و نحوه واکنش سازنده در چنین موقعیتهایی را تمرین می کند.

محورهای مورد بحث، آگاهی، و تمرین عملی ( تجربه ای )

  • اصول کلی اداره جلسات
  • تمرین عملی مدیریت جلسه
  • بهره وری زمان
  • مهار فشار روانی و بحران در جلسه

کاربردی: مشاغل مدیریتی

پیشنیاز:آموزش عملی مهارتهای ارتباطی

مدت: ۸ ساعت (۳۲ ساعت همراه با پیشنیاز)

جدول زمانی: منعطف

تعداد شرکت کننده: ۱۲ الی ۲۶ نفر ( حداکثر ۳۰ نفر)

تماس برای تعیین وقت: ۲۲۸۹۱۳۱۵

 

فرم پیش ثبت نام کارگاه

بازگشت به لیست کارگاه ها

9 مرداد 1400

0 responses on "آموزش عملی مدیریت جلسه"

Leave a Message

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.