بازدید ها: 353 مشاهده

حقیقت شفا است، اگر به قدر طاقت باشد                                                   حقیقت بلا است، اگر ورای طاقت باشد.

نوشته شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 271 مشاهده

نمی‌توانیم چیزی را تغییر دهیم، مگر اینکه آن را بپذیریم.

نوشته شده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 448 مشاهده

دفاع‌های کودکی دشمن بزرگسالی است.

نوشته شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 432 مشاهده

آگاهی آزادی می‌آفریند، جهل جبر می‌آفریند

نوشته شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 336 مشاهده

بعضی‌ها دروغ می‌گویند بعضی‌ها در دروغ زندگی می‌کنند.

نوشته شده در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 392 مشاهده

روانکاوی نه وارسی گذشتـهْ که وارسـی تجـربه اینجا و اکنون است.

نوشته شده در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 315 مشاهده

تسلیم شدن از فهم عجز است یا از عجز فهم؟

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 324 مشاهده

از هست، باید در می آید؟  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 291 مشاهده

وقتی ما روی یک نورون کار می‌کنیم، کار ما نوروساینس است. وقتی روی دو نورون کارمی‌کنیم، کارمان روانشناسی است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 273 مشاهده

هیچ چیز به اندازه فریب ندادن خود دشوار نیست.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 283 مشاهده

شناخت بدن ذهن را قوی می‌کند.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 449 مشاهده

بر نظم خود ببال که از فراخی سینه‌ات است، بر سیل خود عتاب مکن که از تنگی سینه‌ات است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 278 مشاهده

غیر خطی، مرکز زدا، چندگانه، بهم مرتبط، بهم وابسته خطی، مرکز گرا، ساده، بی ارتباط، مستقل کدامیک باید مفروضه علم باشد؟

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 461 مشاهده

چرا احساس گناه دو راهی دوزخ و فردوس است؟    

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 302 مشاهده

گناه واسطه کینه با عشق و شفا است.  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 534 مشاهده

بهشت اگر چه نه جای گنهکاران است                            بیار باده که مستحضرم به رحمت او  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 359 مشاهده

به نظم خود مبال، که از کم مایگی تکانه ات است. از سیل خود منال، که از شدت تکانه ات است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 362 مشاهده

بر نظم خود ببال که از فراخی سینه‌ات است، بر سیل خود عتاب مکن که از تنگی سینه ات است.  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 505 مشاهده

زمان را صرف يافتن موانع نکن، شايد هيچ مانعی در کار نباشد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 1101 مشاهده

سرنوشت شوم نورز عجز در رویارویی با احساس گناه است.  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 498 مشاهده

گناه، دردناک ترین احساس بشری است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 349 مشاهده

عجب تاوان پُردرد و گریز ناپذیری دارد بی مهری کردن: گناه

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 357 مشاهده

کدام راه گشاست: درک عقلانی اعماق دريا يا ديدن جلوی بينی؟

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 338 مشاهده

هنگام گفتگو بدان که صد در صد حق با توست، و از ياد نبر که صد در صد حق با طرف مقابل نيز هست.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 357 مشاهده

چگونه می توانی جای خود را عوض کنی وقتی اصلاً سر جای خود ننشسته اي؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 368 مشاهده

پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 358 مشاهده

اخلاق، گناه ، بیماری، و جرم : مفاهیم راهگشای دیالوگ دنیای قدیم و جدید

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 341 مشاهده

آیا انسانهای مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 402 مشاهده

آیا انسانهای مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 382 مشاهده

زندگی سراسر حل مسئله است (کارل پوپر)؛ نه، زندگی سراسر فهم مسئله است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 356 مشاهده

روش دیالوگی شناخت پویا و همدلانه می آفریند، روش بیرونی ( ethic ) شناخت با فاصله و سرد، و روش درونی( emic ) شناخت نزدیک و همدلانه. این سه در کنار هم، روانشناسی را جلو می برند.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 378 مشاهده

علوم انسانی، علم انسان به انسان است. اما چگونه من می توانم تو را بشناسم، بدون اینکه خود شناخته شوم؟! و چگونه ممکن است شناخت دومی در اولی بی اثر باشد؟! پس بهتر است بگوییم علوم انسانی دیالوگ انسان با انسان در جهت مفاهمه است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 505 مشاهده

ای صبا بندگی خواجه جلال الدين کن                        که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 386 مشاهده

فرق وارسی انسان در روانشناسی با سنگ در زمین شناسی چیست؟ در دومی، موضوع فقط نگاهت می کند، و در اولی تسخیر.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 374 مشاهده

دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله اس

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 403 مشاهده

آموزگار خودشناسی مدرن و فيلسوف آزادگی در يک سوی، و خدای تيزبينی و خداوندگار عشق چه دارند به هم بگويند؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 376 مشاهده

نويسنده است که داستان را شروع می کند و داستان است که نوشتن نويسنده را ادامه می‌دهد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 491 مشاهده

هر تولد را گریزی جز مرگ نیست.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 383 مشاهده

سخت افزار محصول نرم افزار است و نرم افزار تابع سخت افزار

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 403 مشاهده

شکیبائی را نه بر حسب زمان، بلکه بر حسب ماهیت باید فهمید.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 482 مشاهده

ارزش داستان به واقعی بودن آن است و ارزش زندگی به داستانی بودن آن

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 397 مشاهده

انسان تنها حيوانی است که می‌تواند به خود دروغ بگويد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 509 مشاهده

حلم چیست؟ نظاره گری بی چشم داشت.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 472 مشاهده

شکیبائی چیست؟ نزدیکی بدون بیزاری.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 453 مشاهده

صبر چیست؟ نظاره گرایش به عمل و عمل نکردن.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 508 مشاهده

اگر مادیت مرگ ما را نابود می‌کند، اندیشیدن به آن نجات بخش است.      

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 514 مشاهده

موش چه بود تا ز شیران ترسد او                      گربه باشد شهنه‌ی آن موش خُو

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 456 مشاهده

کارزار را جای شکیبائی نیست، و مرگ را جای جنگاوری نیست.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 442 مشاهده

اگر تولد و مرگ دو روی یک سکّه اند، زندگی رقص شکیبائی و جنگ آوری است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 386 مشاهده

عاشق شدن چه آسان، عاشق ماندن…محال است؟! … نه، دشوار است.    

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 367 مشاهده

یکی می گوید در زندگی جدی باشیم، آن یکی می گه آنقدر زندگی را سخت نگیر. کی راست می گه؟ هر دو؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 362 مشاهده

رقص حیرت و طوفان هیبت در دهان را می بندد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 388 مشاهده

سیل شکست و فروپاشی در دنیای نظم و سازندگی و اخلاق، نعمتی نیست که به هر کس دهند.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 377 مشاهده

انسان حیوانی است ناطق یا عاشق؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 534 مشاهده

آسان گیر برخود کارها کز روی طبع           سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 352 مشاهده

جدیت در آگاهی از ریتم زندگی، زندگی را نرم و روان می کند.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 433 مشاهده

کمال، پیشرفت، رشد، آفرین!   چه خوب از خودت و زندگی فرار می کنی.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 392 مشاهده

علم بهتر است یا ثروت؟ هیچکدام، حرص زدن بهتر است!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 482 مشاهده

پشمينه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو                          از مستیش رمزی بگو تا ترک هشياری کند

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 507 مشاهده

گویند سنگ، لعل شود در مقام صبر                 آری شود ولیک به خون جگر شود

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 427 مشاهده

زایش عشق در گرو فهم و درد تنهایی و گناه است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 514 مشاهده

سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی             دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 460 مشاهده

بلعیدن و بلعیده شدن، نتیجه عجز در تجربه تنهایی است

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 526 مشاهده

یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد                   دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 439 مشاهده

درد تنهایی کشیدن، شجاعت و مکاشفه و درایتی است که عشق ورزی حاصل آن است … یا درد تنهایی کشیدن، مصیبت و گریز و حماقتی است که نفی فردیت حاصل آن است ؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 496 مشاهده

گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 500 مشاهده

نیلوفر مهر در دلی می روید که ناممکن بودن جدایی را در تنهایی یافته است

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 493 مشاهده

شفای تنهایی در تنهایی است  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 364 مشاهده

عشق با مکش شروع می شود و با درد ادامه می یابد و با جوشش تداوم

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 504 مشاهده

غم حبیب نهان به ز گفت گوی رقیب                               که نیست سینه ارباب کینه محرم راز

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 513 مشاهده

چاک خواهم زد این دلق ریائی چه کنم                          روح را صحبت نا جنس عذابیست الیم

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 521 مشاهده

عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز                          زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 585 مشاهده

خودمختاری یعنی صحه گذاشتن بر عمل خود در بالاترین سطح از تأمل

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 352 مشاهده

حرص و هوس را نسبتی است با عشق والّا آنقدر با هم مشتبه نمی شدند.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 497 مشاهده

عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 378 مشاهده

ایمان از وسوسه های شیطانی است، وقتی به امیدی بی توجه به واقعیت پیش روی بدل می شود.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 350 مشاهده

ایمان یعنی امید به ایمنی در تندباد نا ایمنی ها

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 558 مشاهده

اگر از کسی متنفری، از چیزی در او متنفری که بخشی از توست. آنچه بخشی از ما نیست آزارمان نمی‌دهد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 596 مشاهده

روانکاوی تمرین ایمان است. ایمان به اینکه بیمار با یکی شدن با حقیقت احساسی این لحظه دگردیسی می یابد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 356 مشاهده

وقتی ایمان به یقین بدل شد، چه در علم، چه در دین، و چه در فلسفه، تباهی و بهره کشی نتیجه آن است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 362 مشاهده

یقین سرسپردگی و بی خیالی می آورد و ایمان امیدواری و ترس و شک

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 371 مشاهده

متضاد ایمان یأس است، نه شک  

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 449 مشاهده

یقین در حیطه باور سم زندگی و ایمان در حیطه تجربه شفای زندگی است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 352 مشاهده

قلب نرم و قلب سخت نشانه چیست؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 510 مشاهده

یقین چون باد عقل را تسخیر می کند، و ایمان چون آب در دل جاری می شود.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 482 مشاهده

ایمان انتخاب از سر امید و دلبستگی است، و یقین شناختی از سر سردی و بی طرفی

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 530 مشاهده

کسی در شب تاری نشسته است بیدار، به عزم آنکه سوی روز می‌رود. اگرچه چگونگی رفتن را نمی‌داند، اما چون روز را منتظر است به روز نزدیک می‌شود

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 359 مشاهده

کسی در شب تاری نشسته، بیدار و نا امید از عزم و امکان روز، اما به هر حال، روز می رسد.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 343 مشاهده

چرا دل شکسته با ارزش است؟  چون قلب را نرم و تجربه را روان می‌کند.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 1269 مشاهده

خاطرت کی رقم فيض پذيرد هيهات                                               مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 331 مشاهده

  دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 498 مشاهده

روانکاوی در اساس  شفا از طریق عشق است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 468 مشاهده

تصوير کليشه اي از روانکاو: سرد، خشک، بي عاطفه، نکته سنج. آن وقت روانکاوي شفا از طريق عشق است؟!

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 488 مشاهده

بهوش باش که واقع بينی تو در اثر انسداد رودخانه ذهن کدر می شود.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 419 مشاهده

سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه‌های وجودش است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 573 مشاهده

آمدم غصه هایم را پاک کنم، دیدم زندگی ام را پاک کردم

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 486 مشاهده

آداب جنون را اگر ندانی مجنون بی ادب خواهی شد همچو دیوانگان

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 809 مشاهده

فرق مراقبه با روانکاوی در چیست؟ اولی مشاهده مشفقانه طبیعی و دومی مشاهده مشفقانه آزمایشگاهی است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 462 مشاهده

کودک ماندن هنر مردان بزرگ است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 473 مشاهده

توانايی ترک مادر در گرو حضور مادر است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
بازدید ها: 472 مشاهده

تيزبينی با ريزبينی متفاوت است.

نوشته شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ تعداد نظرات : ۰ تگ ها :
ادامه مطالب
عضویت در سایت
Registrations have been disabled
ارسال پیام به کارشناسان
گالری تصاویر بیشتر
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی وبسایت: آنلاین استودیو