Nima-Ghorbani-pic1-350x350

دکتر نيما قربانی، استاد دانشگاه تهران، به همراه پی. جی. واتسون، استاد دانشگاه تنسی، مدل خودشناسی انسجامی را به عنوان يکی از فرايندهای محوری شخصيت صورت‌بندی کرده است.اين فرايند و خصيصه‌ی خودشناختی در مطالعات متعددی در ايران و آمريکا به‌عنوان يکی از هسته‌های نظم‌دهنده رفتار تأييد شده است، و ساز و کار تغيير در درمان‌های پويشی-تجربه‌ای، و آموزش‌های تجربه‌ای همچون مربی‌گری مدیران است. دکتر نيما قربانی بیست سال پيش با روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت دوانلو آشنا شد و از آن زمان تحت نظر افرادی چون دکتر حبيب دوانلو، دکتر محمدجواد نفيسی، دکتر راب نبورسکی، دکتر جوزت دی هاودِلابی، و جان فردریکسون آموزش ديده است. پژوهش‌های میان فرهنگی وی در تقاطع گستره‌های شخصيت، روان‌درمانی، روان‌شناسی دين، و روان شناسی مدیران قرار دارد. مطالعات اخیر وی بر اهمیت بهوشیاری، خودشناسی انسجامی، و مهار خود به عنوان عناصر اصلی یک الگوی غنی خود نظم‌بخشی و سازوکار درون روانی تغییر رفتار صحه گذاشته اند. دکتر قربانی با بهره گیری از این روش و سازه بیش از یکصد کارگاه آموزش‌های تجربه‌ای را برای مدیران اجرا کرده است، روش شناسی پژوهشی وی تجربه گرایی دیالوژیک-هرمنوتیکی است، که در آن منظر مشاهده گر و اثر آن در مشاهده موضوع، به صورت عینی – در سطح درون‌فردی، بین‌فردی، و بین‌فرهنگی – وارسی می‌شود. نتايج مطالعات وی در بيش از چندين کتاب و ده‌ها مقاله علمی-پژوهشی در نشريات معتبر حرفه ای و بين المللی روان شناسی به چاپ رسيده است.

عضویت در سایت
Registrations have been disabled
ارسال پیام به کارشناسان
گالری تصاویر بیشتر
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی وبسایت: آنلاین استودیو