تاملات

آموزه‌های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که اين مشاهدات را در مورد خود و ديگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره اين نظريه به قضاوت بر آيد.

تاملات

توانايی ترک مادر در گرو حضور مادر است.

تاملات

تيزبينی با ريزبينی متفاوت است.

تاملات

بهوش باش که جهان در جنبش و گذر است و زندگی تو در گرو بهوشياری تو در اين تجربه است.

تاملات

کودک ماندن هنر مردان بزرگ است.

تاملات

انسان تنها حيوانی است که می‌تواند به خود دروغ بگويد.

تاملات

سخت افزار محصول نرم افزار است و نرم افزار تابع سخت افزار

تاملات

نويسنده است که داستان را شروع می کند و داستان است که نوشتن نويسنده را ادامه می‌دهد.

تاملات

ارزش داستان به واقعی بودن آن است و ارزش زندگی به داستانی بودن آن

تاملات

دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله است.

تاملات

زندگی سراسر حل مسئله است (کارل پوپر)؛ نه، زندگی سراسر فهم مسئله است.

تاملات

روش دیالوگی شناخت پویا و همدلانه می آفریند، روش بیرونی ( ethic ) شناخت با فاصله و سرد، و روش درونی( emic ) شناخت نزدیک و همدلانه. این سه در کنار هم، روانشناسی را جلو می برند.

تاملات

فرق وارسی انسان در روانشناسی با سنگ در زمین شناسی چیست؟ در دومی، موضوع فقط نگاهت می کند، و در اولی تسخیر.

حافظ

ای صبا بندگی خواجه جلال الدين کن                         که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی

تاملات

علوم انسانی، علم انسان به انسان است. اما چگونه من می توانم تو را بشناسم، بدون اینکه خود شناخته شوم؟! و چگونه ممکن است شناخت دومی در اولی بی اثر باشد؟! پس بهتر است بگوییم علوم انسانی دیالوگ انسان با انسان در جهت مفاهمه است.

تاملات

آیا انسانهای مدرن نیازمند درک دنیای قدیم و نسبت آن با دنیای جدیدند؟

تاملات

پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟

تاملات

اخلاق، گناه ، بیماری، و جرم : مفاهیم راهگشای دیالوگ دنیای قدیم و جدید

تاملات

پرتگاه فرا مدرنیسم و نسبی گرایی افراطی را چه کنیم : رجعت به مدرنیسم یا دیالوگ بین درون و برون، خودی و ناخودی، و قدیم و جدید؟

تاملات

چگونه می توانی جای خود را عوض کنی وقتی اصلاً سر جای خود ننشسته اي؟!

تاملات

کدام راه گشاست: درک عقلانی اعماق دريا يا ديدن جلوی بينی؟

تاملات

هنگام گفتگو بدان که صد در صد حق با توست، و از ياد نبر که صد در صد حق با طرف مقابل نيز هست.

تاملات

تنها اگر می توانستی سر جای خود بنشينی، می توانستی من را هم سر جای خودت بنشانی.

 آلبرت انیشتن

هيچ مشکلی نمی تواند در همان سطحی از هشياری که آن را آفريده است حل شود.

 کارل گستاو یونگ

دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.

 مولانا

بر اندیشه گرفت نیست و درون عالم آزادی است. زیرا اندیشه ها لطیفند، بر ایشان حکم نتوان کردن.

 تأملات

می سازی و بعد برده ساخته خود می شوی. عجب بازی خطرناکی!

 دگ همرجولد

سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه های وجودش است.

تأملات

روانکاوي در اساس  شفا از طريق کار عاشقانه براي تماس با حقيقت است.

تأملات

تصوير کليشه اي از روانکاو: سرد، خشک، بي عاطفه، نکته سنج. آن وقت روانکاوي شفا از طريق عشق است؟!

زیگموند فروید

روانکاوی در اساس  شفا از طریق عشق است.

 تأملات

بهوش باش که واقع بينی تو در اثر انسداد رودخانه ذهن کدر می شود.

 ابوالعباس قصاب

در دیده ی دیده دیده ای بنهادیم           و آن را ز ره دیده غذا می‌دادیم

ناگه به سرکوی جمال افتادیم             از دیده و دیدنی کنون آزادیم

 دگ همرجولد

سفر به درون به غایت طولانی است؛ برای کسی که مقصد خود را یافته است، و در جستجوی سرچشمه‌های وجودش است.

تاملات

آمدم غصه هایم را پاک کنم، دیدم زندگی ام را پاک کردم

تاملات

جنون آدابی دارد که رعایت آن عین سلامت است

تاملات

آداب جنون را اگر ندانی مجنون بی ادب خواهی شد همچو دیوانگان

 تأملات

فرق مراقبه با روانکاوی در چیست؟ اولی مشاهده مشفقانه طبیعی و دومی مشاهده مشفقانه آزمایشگاهی است.

 کارل گوستاو یونگ 

دگردیسی از تاریکی به نور و از سکون به حرکت بدون احساس امکان پذیر نیست. احساس منبع اصلی هر چیزی است که به هشیاری بدل می شود.

 حافظ

خاطرت کی رقم فيض پذيرد هيهات                                                مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

دگ همرجولد

چرا دل شکسته با ارزش است؟  چون قلب را نرم و تجربه را روان می‌کند.

مولانا

کسی در شب تاری نشسته است بیدار، به عزم آنکه سوی روز می‌رود. اگرچه چگونگی رفتن را نمی‌داند، اما چون روز را منتظر است به روز نزدیک می‌شود

مولانا

ایمان انتخاب از سر امید و دلبستگی است، و یقین شناختی از سر سردی و بی طرفی

مولانا

یقین چون باد عقل را تسخیر می کند، و ایمان چون آب در دل جاری می شود.

تاملات

قلب نرم و قلب سخت نشانه چیست؟!

تأملات

یقین در حیطه باور سم زندگی و ایمان در حیطه تجربه شفای زندگی است.

تاملات

متضاد ایمان یأس است، نه شک

ویلفرد بیون

روانکاوی تمرین ایمان است. ایمان به اینکه بیمار با یکی شدن با حقیقت احساسی این لحظه دگردیسی می یابد.

تاملات

وقتی ایمان به یقین بدل شد، چه در علم، چه در دین، و چه در فلسفه، تباهی و بهره کشی نتیجه آن است.

تاملات

یقین سرسپردگی و بی خیالی می آورد و ایمان امیدواری و ترس وشک

تاملات

متضاد ایمان یقین، و همراه ایمان شک است.

تاملات

ایمان از وسوسه های شیطانی است، وقتی به امیدی بی توجه به واقعیت پیش روی بدل می شود.

تاملات

ایمان یعنی امید به ایمنی در تندباد نا ایمنی ها

هرمان هسه

اگر از کسی متنفری، از چیزی در او متنفری که بخشی از توست. آنچه بخشی از ما نیست آزارمان نمی‌دهد.

هرمان هسه

تکيه گاه ايمن نه آن است که خواهد همواره يادش کنی، بلکه آن است که هرگاه خواستی يادت کند.

ادوارد دسی و ریچارد رایان

خودمختاری یعنی صحه گذاشتن بر عمل خود در بالاترین سطح از تأمل

عین القضات همدانی

عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل شود

 تاملات

حرص و هوس را نسبتی است با عشق والّا آنقدر با هم مشتبه نمی شدند.

تاملات

عشق با مکش شروع می شود و با درد ادامه می یابد و با جوشش تداوم

حافظ

عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بباز                          زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس

حافظ

غم حبیب نهان به ز گفت گوی رقیب                               که نیست سینه ارباب کینه محرم راز

حافظ

چاک خواهم زد این دلق ریائی چه کنم                            روح را صحبت نا جنس عذابیست الیم

تأملات

شفای تنهایی در تنهایی است

تأملات

نیلوفر مهر در دلی می روید که ناممکن بودن جدایی را در تنهایی یافته است

مولانا

گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است

تأملات

درد تنهایی کشیدن، شجاعت و مکاشفه و درایتی است که عشق ورزی حاصل آن است … یا درد تنهایی کشیدن، مصیبت و گریز و حماقتی است که نفی فردیت حاصل آن است ؟!

حافظ

یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد                     دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد

تأملات

بلعیدن و بلعیده شدن، نتیجه عجز در تجربه تنهایی است

حافظ

سینه مالامال دردست ای دریغا  مرهمی              دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

 تأملات

زایش عشق در گرو فهم و درد تنهایی و گناه است.

حافظ

گویند سنگ، لعل شود در مقام صبر                  آری شود ولیک به خون جگر شود

تاملات

علم بهتر است یا ثروت؟ هیچکدام، حرص زدن بهتر است!

حافظ

پشمينه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو                          از مستیش رمزی بگو تا ترک هشياری کند

تأملات

کمال، پیشرفت، رشد، آفرین!   چه خوب از خودت و زندگی فرار می کنی.

تاملات

انسان حیوانی است ناطق یا عاشق؟!

تاملات

عاشق شدن چه آسان، عاشق ماندن…محال است؟! … نه، دشوار است.

تاملات: جدیت در آگاهی از ریتم زندگی، زندگی را نرم و روان می کند.

حافظ

آسان گیر برخود کارها کز روی طبع            سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

تاملات

یکی می گوید در زندگی جدی باشیم، آن یکی می گه آنقدر زندگی را سخت نگیر. کی راست می گه؟ هر دو؟!

تاملات

 رقص حیرت و طوفان هیبت در دهان را می بندد.

تاملات

سیل شکست و فروپاشی در دنیای نظم و سازندگی و اخلاق، نعمتی نیست که به هر کس دهند.

اورین بالوم

اگر مادیت مرگ ما را نابود می‌کند، اندیشیدن به آن نجات بخش است.

مولانا

موش چه بود تا ز شیران ترسد او                      گربه باشد شهنه‌ی آن موش خُو

تأملات

کارزار را جای شکیبائی نیست، و مرگ را جای جنگاوری نیست.

تأملات

– اگر تولد و مرگ دو روی یک سکّه اند، زندگی رقص شکیبائی و جنگ آوری است.

تأملات

صبر چیست؟ نظاره گرایش به عمل و عمل نکردن.

تأملات

شکیبائی چیست؟ نزدیکی بدون بیزاری.

تأملات

حلم چیست؟ نظاره گری بی چشم داشت.

تأملات

شکیبائی را نه بر حسب زمان، بلکه بر حسب ماهیت باید فهمید.

تأملات

چندين سال صبر کردم، اما نشد.   نه! چندين سال بی تابی کردی و نشد!

تأملات

آموزگار خودشناسی مدرن و فيلسوف آزادگی در يک سوی، و خدای تيزبينی و خداوندگار عشق چه دارند به هم بگويند؟!

تأملات

هر تولد را گریزی جز مرگ نیست.

تأملات

عجب تاوان پُردرد و گریز ناپذیری دارد بی مهری کردن: گناه

حبیب دوانلو

 سرنوشت شوم نورز عجز در رویارویی با احساس گناه است.

حبیب دوانلو

گناه، دردناک ترین احساس بشری است.

حافظ

بهشت اگر چه نه جای گنهکاران است                            بیار باده که مستحضرم به رحمت او

تأملات

چرا احساس گناه دو راهی دوزخ و فردوس است؟

تأملات

گناه واسطه کینه با عشق و شفا است.

تاملات

بر نظم خود ببال که از فراخی سینه‌ات است، بر سیل خود عتاب مکن که از تنگی سینه ات است.

تاملات

به نظم خود مبال، که از کم مایگی تکانه ات است. از وحش خود منال، که از شدت تکانه ات است.

فرانتس کافکا

زمان را صرف يافتن موانع نکن، شايد هيچ مانعی در کار نباشد.

دانیل سیگال

شناخت بدن ذهن را قوی می‌کند.

آزمایشگاه نوروساینس در هاروارد

وقتی ما روی یک نورون کار می‌کنیم، کار ما نوروساینس است. وقتی روی دو نورون کارمی‌کنیم، کارمان روانشناسی است.

تاملات

تسلیم شدن از فهم عجز است یا از عجز فهم؟

تاملات

از هست، باید در می آید؟

وینگنشتاین

هیچ چیز به اندازه فریب ندادن خود دشوار نیست.